10 atrakcji turystycznych Białowieży

10 atrakcji turystycznych Białowieży

Czyli co warto zwiedzić w Białowieży

 1. Park Pałacowy
 2. Muzeum Przyrodniczo-Leśne
 3. Obszar Ochrony Ścisłej - natura 2000
 4. Rezerwat Pokazowy Żubrów
 5. Dolina rzeki Narewka
 6. Budynek stacji Towarowej
 7. Miejsce Mocy
 8. Cerkiew św. Mikołaja
 9. Cerkiew cmentarna p.w. ss. Cyryla i Metodego
 10. Dworek gubernatora grodzieńskiego, obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej B P N
 11. Przejście graniczne Białowieża-Piererow
 12. Białowieskie Drezyny
 13. Skansen architektury drewnianej (Białowieża)
 14. Obelisk na pamiątkę polowania Augusta III Sasa
 15. Kolej Leśna Puszczy Białowieskiej
 16. Nadleśnictwo Białowieża - zabytkowy budynek
Zapraszamy do rezerwacji wycieczek po Białowieży.