Contact

Registered office:
"ECHO"
Teremiski 4,
17-230 Białowieża,

contact:
The driver of the Bialowieza Express - Krzysztof Szkuta
tel. 692 558 843,
echoturystyka@wp.pl

Departures: Bialowieza, Kolejowa Str. no 1 - outside the Babushka bistro
Mapa - miejsce skąd rusza kolejka Białowieski Express
show a bigger map